Temperaturkoll

Vi kastar en blick på planeten och politiken 2016. Hit har vi kommit sedan COP21 och Paris.

350.org
5 min readSep 27, 2016

“Genom den historiska takt som länder ansluter sig till Parisavtalet ökar sannolikheten betydligt för att det ska träda i kraft, men det återstår en enorm klyfta mellan vad avtalet kräver och vad världens regeringar faktiskt gör för att uppfylla dessa mål”

May Boeve, 350.org Executive Director

Förra veckan träffades världens regeringar i FN:s generalförsamling, med ytterligare 31 länder som ratificerar Parisavtalet under en ceremoni. Det är ett viktigt tillfälle att se tillbaka på vart vi har kommit sedan december 2015 när världen samlades i Paris. Det som blir tydligt när vi ser på vad som har hänt hittills under 2016 är att vi inte har tid att slå oss till ro.

[Det här är inte en fullständig lista över allt som har hänt under 2016 utan en överblick.]

KLIMATKONSEKVENSER

2016 är på väg att bli det varmaste året någonsin. Augusti 2016 var den varmaste månaden som uppmätts för 16:e månaden i rad. Det finns inga tecken på att det saktar ner.

Den globala temperaturen nådde en topp på 1.38°C över förindustriella nivåer [i februari]. På Arktis var temperaturen 4°C över det normala under årets första kvartal.

Irak och Kuwait upplevde sommartemperaturer på 54°C (129.2°F) — den högsta tillförlitligt uppmätta temperaturen på östra halvklotet.

Vissa delar av Stilla havet är 2°C grader varmare än normalt, vilket har bidragit till skapandet av stora cykloner, inklusive supertyfonerna Winston och Nepartak . Nyligen skulle Supertyfonen Meranti “ha varit motsvarande en kategori 6-orkan, om Saffir-Simpsons orkanskala förlängdes utöver fem.”

Varma temperaturer har lett till rekordnivåer av masskorallblekning runt om i världen. 93% av Stora barriärrevet har påverkats av blekning.

Torka och stigande temperaturer har försatt över 36 miljoner människor i östra och södra Afrika i hungersnöd. Detta är den värsta torkan i Etiopiens nutidshistoria.

Katastrofala översvämningar har drabbat många platser — Kina, Pakistan och särskilt Louisiana. Nederbörden i juni ledde till en av de mest kostsamma katastroferna i Kinas nutidshistoria. Louisiana stod också inför flera fall av extrema översvämningar — under den senaste översvämningen “fick vissa platser mer än 30 cm regn på 24 timmar och 60 cm på 72 timmar

Forskare bekräftade att 5 öar har försvunnit i Solomonöarna på grund av stigande havsnivåer. 6 andra är delvis under vatten. Tjänstemän från Tuvalu har sagt att landet redan har förlorat 4 öar.

Foto av Cherri Foytlin, 14 august 2016 i Louisiana

Isle de Jean Charles-gruppen från Biloxi Chitimacha Choctaw-stammen var det första samhället i USA som fått statliga medel för att flytta på grund av klimatförändringarna. Ursprungsbefolkningens by Shishmaref i Alaska har röstat för att flytta på grund av stigande havsnivåer.

REGERINGAR

Regeringarna gav löften om att minska utsläppen, men detta är en del av vad som faktiskt har hänt. Det är omöjligt för länder att uppfylla de mål som anges i Parisavtalet utan att låta kol, olja och gas stanna i marken.

Den svenska regeringen svek helt sina löften gällande Parisavtalet och sitt klimatledarskap när den gick vidare med försäljningen av Vattenfalls tyska kolgruvor, och därmed såg till att dess brunkol kommer att brännas (1,2 miljarder ton CO2), vilket motsvarar Sveriges nationella koldioxidutsläpp många gånger om.

Storbritannien skar ner på förnyade sin storsatsning på naturgas, ‘dash for gas’, bara veckor efter Paris.

Obama-administrationen genomförde en olje- och gasleasingauktion direkt efter de extrema översvämningarna i Louisiana.

Filippinernas nya president Rodrigo Duterte sa att de inte kommer att uppfylla sina klimatåtaganden.

USA och Kina gjorde ett gemensamt uttalande för ratificeringen av Parisavtalet vid G20-mötet.

Brasilien har ratificerat Parisavtalet men verkar vara på väg i motsatt riktning — genom att öppna energisektorn för okonventionella former av olje- och gasutvinning såsom fracking, uppmuntra till investeringar i naturgasindustrin och ändra i miljölicensieringslagarna för att underlätta godkännandet av stora energiprojekt.

Men…

Portugal försörjdes av enbart förnybar energi fyra dagar i sträck.

Solenergi såldes till det lägsta priset någonsin i Chile.

Flera europeiska huvudstäder har divesterat i snabb följd. Sydney, Australien, har också lovat att divestera.

Fossil Free Berlin

FOLKETS MAKT

Runt om i världen har lokalsamhällen organiserat sig och förberett sig på att göra vad som krävs för att behålla fossila bränslen i marken.

Tiotusentals runt om i världen i deltog i den största globala civil olydnads-aktionen i klimatrörelsens historia. Folk tog till gatorna, ockuperade gruvor, blockerade tågräls, krokade arm, paddlade kajaker och höll rådsmöten i 13 länder, och tänjde på gränserna för konventionella protester för att hitta nya sätt att kräva att kol, olja och gas stannar i marken.

Efter Sveriges vattenfallbeslut, förband sig svenskar att organisera sig och vidta åtgärder för att behålla fossila bränslen i marken och ställa regeringar till svars.

Motståndet till Dakota Access Pipeline har vuxit kraftigt och blivit en nationell rörelse och inspirerat människor globalt.

Foto av Dallas Goldtooh

Cirka 190 nya institutioner har divesterat sedan Paris. Majoriteten av de nya divesteringarna har skett i kommuner och trossamfund som representerar en stor del av vår befolkning.

Folkets makt vann i Kanada när regeringen gick med på att förordna ett nytt klimattest för alla nya tjärsandsrörledningar.

Motståndet mot fracking har växt i Brasilien. Mer än 70 brasilianska städer har godkänt frackingförbud.

Fossila bränslen mot förnybara energikällor

Så hur har det gått för fossilindustrin de senaste två månaderna jämfört med förnybara energikällor?

Mängden kolkapacitet under utveckling har minskat mycket, och faller med 14% globalt. Minskningen är nästan lika med EU:s hela kolinfrastruktur.

Tysklands största bolag, Eon, rapporterade en förlust på 3 miljarder euro för första halvåret 2016 på grund av strandade tillgångar i fossila bränslen.

I juli gjorde Exxon sin sämsta vinst sedan 1999.

Exxon är nu under SEC-utredning för klimatförändringar och redovisningspraxis.

El från vindkraft, solenergi och andra förnybara energiformer har satt månatliga rekord varje månad hittills under 2016.

Antalet vindkraftverk i Skottland har ökat med minst ett om dagen.

En ny opinionsundersökning visar att mer än två tredjedelar av befolkningen stödjer förnybara energisystem där projekt genomförs på lokalnivå och lokalbefolkningen får ekonomiska fördelar.

Det är viktigare än någonsin att vi håller regeringar ansvariga för sina löften. Vi måste fortsätta arbeta för att leverera de verkliga lösningarna som vetenskapen och rättvisan efterfrågar. Hitta en 350- eller Fossil Free-kampanj nära dig.

--

--

350.org

350 is a global org that's inspiring the world to rise to the challenge of the climate crisis. This blog is a look behind the scenes at how we do that.